Inzerce

Parkoviště na Kolvíně: bez závor a parkovacího automatu! Dostali mocní konečně rozum?

25|11|2019 - Redakce ObjevBrdy.cz

* Kauza Parkoviště na Kolvíně spěje k logickému konci. * Za jeho nepatřičný vzhled mohou ti, kteří jsou pod ním podepsaní. * Nicméně dobrá zpráva na konec: konečně zmizel parkovací automat i závory..


Parkoviště na Kolvíně: bez závor a parkovacího automatu! Dostali mocní konečně rozum?

Neuběhly ani tři roky a zdá se, že Parkoviště na Kolvíně, které vzniklo s přímým posvěcením Správy CHKO Brdy a které vybudovaly vysokým nákladem VLS ČR, státní podnik, za dob ministrování Martina Stropnického (ANO), se konečně mění k lepšímu.

K dnešnímu dni přesně 18.296 přečtení našeho článku "Staly se již Brdy Disneylandem?". Toliko obyčejná statistika.
Jako jediné médium jsme tehdy
přibližovali tehdejší poměry při spravování CHKO Brdy, kdy šéf Správy CHKO Brdy Mgr. Bohumil Fišer ve všech svých mediálních vystoupeních představoval líbeznou myšlenku "o nezastavitelnosti Brd", přičemž o několik okamžiků jinde ji popíral s tím, že "nezastavitelnost Brd nemůže nijak garantovat" (Zdroj: Kahan, 22.4.2017).

Veřejnosti však nikde nepublikovaný, tichý souhlas s výstavbou megalomanského parkoviště uvnitř CHKO Brdy  se závorami a parkovacím automatem, za který by se nemusel stydět jakýkoliv dnešní chrám konzumu, dostal jistě i díky nám po dvou letech konečně nový, mnohem lidovější rozměr.

21.11.2019 - Parkoviště na Kolvíně bez závor a parkovacího automatu.

 

Neviditelná ruka trhu i médií zaúřadovala logicky i zde: snižují se náklady na provoz parkoviště? 
Provoz na parkovišti jsme sami celoročně monitorovali a lidé raději stáli se svými auty zdarma o 100m výše u hájenky, než na placeném parkovišti (50,- Kč). To zůstávalo děsivě prázdné po celý rok a jen akce Běhej lesy jej dokázala jednorázově naplnit. Ostatní dny to byl děsivý pohled, jak z ekomomického, tak z architektonického hlediska.

Člověk nemusí být nutně inženýr ekonomie, aby si nespočítal provoz závor i automatu.
Jistě stojí ročně v souhrnu více než získané parkovné.
Další, související náklady, jako je údržba parkoviště, WC, přístřešek s elektřinou a nová čistička odpadních vod, na kterou je nové WC napojeno, jistě stojí také dost peněz, raději ani nebudeme pátrat veřejně po tom, kolik..

 

21.11.2019 - Parkoviště na Kolvíně bez závor a parkovacího automatu.

 

Shrňme to: je to dobrý krok. Odstranění automatu i závor je logické a správné řešení. 
Stávající páska (tzv. mlíko) se zákazem vstupu by se měla odstranit a parkoviště naplno využívat.
Lidé, kteří nyní parkují u hájenky tak ztratí důvod dělat si své parkoviště o kus výše. Je to zbytečné, zajít o 100 m dále přece nikoho nezabije.

Tak snad nikoho nenapadne na jaře vše vrátit zpátky.
Nikdo o to nestojí. 


p.s. podrobnosti ohledně odstranění závor i platebního automatu aktuálně zjišťujeme.
Informace korektně doplníme..

(pep)

Diskuze

Průměrné hodnocení: 100%

Muži: 100% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 100% | Běžec: 0% | Cyklista: 0% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Váša | | Muž

Bylo načase. Super.

Karel Urban | | Muž | Chodec

Jestliže Správa CHKO Brdy bez jakéhokoliv problému vydá závazné stanovisko ke stavbě v I. zóně a současně EVL (rozhledna Třemšín), tak je zákonité, že nezastavěnost Brd ne že nemůže garantovat, ale na opak, že zastavěnost Brd bude podporovat. Nic jiného ji totiž nezbyde, protože z dikce zákona o správním řízení (§ 2 odst. 4) nesmí rozhodovat ve skutkově shodných nebo podobných případech odlišně. A tento bezprecedentní průlom do nejcennějších zón CHKO Brdy může způsobit v Brdech, zejména co se týče staveb, které snesou měřítko staveb podle § 18 odst. 5 stavebního zákona (stavby v nezastavěném území obce), neuvěřitelný pogrom a zkázu. Nezbývá nic jiného než se spolehnout na vlastníky pozemků a obce, jejichž správní území zasahuje do CHKO Brdy, ostatně jak jsem se vyjádřil v tisku již v roce 2013. Jedině ti jsou skutečnými garanty nezastavěnosti Brd.

Jaroslav Pokorný | | Muž | Chodec

Naprosto s Vámi souhlasím, pane Urbane, jen bych neházel do stejného pytle stavbu charakteru rozhledny v jakékoliv CHKO i NP s komerční zástavbou (restaurace, hotely, parkoviště), čemuž samozřejmě odpovídá znění § 18 odst. 5, kde cituji: "Možnost umisťovat v nezastavěném území záměry uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona bez jejich vymezení v územně plánovací dokumentaci je třeba chápat jako výjimku z jinak přísné ochrany nezastavěného území. Stavební úřad musí při rozhodování o umístění záměru mj. uvážit, zda konkrétní záměr nenaruší charakter území a zda zájem na jeho umístění v navržené podobě převáží nad veřejným zájmem na ochraně nezastavěného území a přírodních a dalších hodnot uvedených v § 18 odst. 4 stavebního zákona." Samozřejmě tím není garance nezastavěnosti stoprocentně zajistitelná, ale nepředpokládám, že by konkrétně na Třemšíně někdo postavil hotel atp. stejně "snadno", jako rozhlednu. No, budoucnost ukáže.

Karel Urban | | Muž

Ten zmíněný paragraf a odstavec o stavbách v nezastavěném území bohužel specifikuje rozsah staveb dost široce, vylučuje pouze doplňkové funkce bydlení a pobytové rekreace a dá se poměrně velkoryse vyložit, jako v případě té z mého pohledu nešťastné rozhledny. Jediná obrana je v územně plánovací dokumentaci tyto stavby z důvodu veřejného zájmu vyloučit, ale to je v praxi z různých důvodů v podstatě neproveditelné. Pro mě je tragikomické, že v PP Třemšín nikoho nenapadlo v minulosti něco stavět a průkopníkem výstavby v Brdech se stala až správa, která tu stavbu iniciovala. Ale správně jste pochopil, správa naštěstí jenom vydává závazná stanoviska, která jsou podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu a v rámci odvolacího řízení lze nechat přezkoumat i ta závazná stanoviska. Ten štít nezastavěnosti proto drží především vlastníci a obce, které zatím dodržují svoje postoje, když se rušil VÚ. Pak jsou tady ale případy, jako tento, kdy se se správa domluví dopředu s vlastníkem a s ostatními účastníky řízení vč. obce (Rožmitál) a ekologickým hnutím, kterému byl přiznán na území CHKO statut účastníka řízení. To "samozřejmě" neuplatnilo v průběhu řízení žádné námitky, respektive ono se do řízení ani nepřihlásilo, což je v praxi u takovéto stavby těžko uvěřitelné. Pak se nemá cenu bavit o územním plánu, o požadavcích ochrany přírody, o relevantních námitkách, o nutných průzkumech, o posouzení vlastní stavby, o ničem. Výsledek je dopředu dohodnut, zmíněný paragraf se ohne do neuvěřitelného oblouku a ze stavebně správního řízení se stane pouhá formalita a fraška.

Jaroslav Pokorný | | Muž | Chodec

Ano, jako se to v relativně nemalém měřítku v ČR děje. Ony ty paragrafy mají správně znak pokroucený, akorát se často dokrucují ještě víc, než by bylo zdrávo. Musíme jen doufat, že obce a vlastníci jsou v rámci Brd patrioté a na žádnou komerční stavbu nedojde.

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
Brdská květena: dřípatka horská - 100%

11|8|2022 Mgr. Ing. Karel Hron: Dřípatka také roste, a to relativně dost hojně v povodí Třebonínského potoka na Českobudějovicku, před..

přečíst >>

Lednová hádanka: uhodnete? - 60%

11|8|2022 pavel: hájenka carvánka

přečíst >>

Orlov, parkoviště (točna autobusu, turistické rozcestí) - 50%

11|8|2022 David: O víkendu se nesmí parkovat, pokuta 300,-

přečíst >>

19. ročník výstupu na PRAŽÁK již tuto sobotu! - 80%

11|8|2022 Kathcule: Tak nakonec i se sněhem, pěkně to je ????????

přečíst >>

Šachta č. 4, Lešetice - Uranové doly Příbram - 100%

11|8|2022 Jan: Som sa tam v roku 1958 až 1959 rekreoval

přečíst >>