Inzerce

Bohumil Fišer, šéf CHKO BRDY pro měsíčník KAHAN: Nezastavitelnost Brd nedokážeme nijak garantovat..

22|4|2017 - Redakce ObjevBrdy.cz

* V dubnovém vydání zpravodajského měsíčníku KAHAN dostala prostor pro vyjádření Správa CHKO Brdy. * Interview na str. 18 a 19 se šéfem Správy CHKO Brdy zabralo celou dvoustranu..
* Nezastavitelnost Brd nedokážeme jako Správa na 85% území CHKO Brdy nijak garantovat..


Bohumil Fišer, šéf CHKO BRDY pro měsíčník KAHAN: Nezastavitelnost Brd nedokážeme nijak garantovat..

Právě včera, 20.4.2017 byl opět do všech příbramských domácností distribuován zdarma stejně jako každý jiný měsíc zpravodaj města Příbrami: KAHAN.
Tentokráte dubnové vydání, lákající na blížící se mimo jiné čarodějnický rej. Kromě dalších informací o neustále zlepšujícím se životě v Příbrami dostala neobvykle velký prostor k informování veřejnosti Správa CHKO Brdy v čele s Bohumilem Fišerem.

Tradiční interview, které p. Fišer často absolvuje (a již absolvoval) pro nejrůznější psaná, elektronická i vysílaná média, nabralo tentokráte nečekaně zcela jiný rozměr.
Těžko říci, jestli za změnu může schválená novela zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, ale to se očekává v nejbližších týdnech, tedy ještě neplatí, poznámka redakce) či situace s právě emotivně propíraným a probíraným vodním dílem Amerika na Strašicku, které by po vybudování protipovodňových opatření výrazně ovlivnilo právě krajinný ráz Brd na Strašicku a bylo tak další zcela novou stavbou na území CHKO Brdy.

Avšak zpět k rozhovoru: snad poprvé máme pocit, že se začaly věci v Brdech nazývat jasnými a zřetelnými názvy. Až doposud nejrůznější vystoupení a vyjádření Správy CHKO Brdy směřovala pouze k obecné ochraně přírody a krajiny. První bariéra však právě v KAHANu padla, p. Bohumil Fišer hovořil zcela nezvykle jasně a otevřeně.

Již 21. února vyšel náš nejčtenejší článek o tom, jak se potichu vybudovala 1. nová stavba uvnitř CHKO Brdy (psali jsme zde). Tehdy jsme jako jediní novináři položili p. Fišerovi zcela konkrétní dotaz, zda Správa CHKO Brdy může jakkoliv garantovat nezastavitelnost Brd. Již tehdy padla pro nás omračující odpověď: "ne, to nemohu", uvedl tehdy Bohumil Fišer.

Nyní, téměř na den přesně (21.4.), tedy 2 plné měsíce jsme čekali, zda-li p. Fišer svou odpověď nějak konkrétně doplní a rozvine. Stalo se tak právě v interview v příbramském KAHANu. Abychom se nedopustili chyby, ocitujeme malou část interview, týkající se případné zastavěnosti CHKO Brdy, počátek citace:


Otázka: Dokáže CHKO nezastavěnost udržet?

Bohumil Fišer odpovídá: "takové diskuse vznikly již v době, kdy se připravovalo zrušení vojenského újezdu a založení CHKO. A od začátku říkáme, že ji v žádném případě garantovat nemůžeme, protože zákonné limity o nezastavěnosti CHKO se týkají pouze první a druhé zóny.

V Brdech pokrývají první a druhá zóna 15 procent území. Takže 85 procent území se nachází ve třetí zóně, kde je regulace zastavěnosti posuzována na úrovni územního plánování a stavebních povolení a hodnotí se vliv na krajinný ráz.

Nejde tedy o stavební uzávěru, kterou lidé očekávali. Každopádně situaci v Brdech dostatečně řeší ostatní limity území. Z titulu CHKO se týkají převážně prvních a druhých zón a především bezlesých enkláv, jako jsou okolí Padrťských rybníků, dopadových ploch Jordán a Tok, Hrachoviště a podobně." konec citace.


Konečně poprvé toto bylo rozvedeno do detailu a nemělo by to nijak zapadnout: 85% rozlohy CHKO Brdy, mimo I. a II. zónu je zastavitelných. Rozhodující je územní plán obce (drtivá většina obcí okolo Brd je však nemá stále ještě nijak zpracovány, tedy neexistují) a žádost o Stavební povolení jakéhokoliv stavebníka.
Je pravda, že případnou zastavitelnost limitují další související aspekty (vodní zdroje, cílové dopadové plochy, armádní majtetek, vlastnická práva, atd.), ale nikde není psáno, že právě vlastnická a jiná práva se později nemohou cíleně změnit. Více a podrobněji v originále KAHANu, který si můžete prohlédnout zde.

Proč o tomto píšeme? Pana Bohumila Fišera, šéfa Správy CHKO Brdy velmi chválíme!
Je to poprvé, co se hovoří jasně, zřetelně a bez zbytečné omáčky okolo. A to až doposud chybělo.
V článku je možné se dočíst i o dalších zajímavých tématech, o kterých se doposud jen šuškalo, a nikdo z mocných toto nechtěl veřejně říci nahlas (p. Fišer byl první):

- stavět v CHKO Brdy za určitých podmínek půjde (!)
- řízené vypalování je zájem Správy CHKO udržet cílové dopadové plochy s žijícím vřesem
- Brdské lesy jsou jako pole, která se mají pravidlně sklízet (=systematicky těžit)


 

Snad na závěr napíšeme ještě jednu důležitou věc, související právě s novelou zákona o chraně přírody a krajiny: novela upřesňuje až doposud roztříštěné kompetence, například při vydávání závazných stanovisek k plánovaným i neplánovaným stavbám i ochraně přírody a krajiny ve všech CHKO.

Novela nově přisuzuje rozhodování právě místní Správě CHKO (u nás Správě CHKO Brdy).
Pan Bohumil Fišer jasně v médiích deklaroval jednou větou tu nejdůležitější podstatu změny po nabytí účinnosti novely, citujeme: "na jedné straně se zjednoduší naše komunikace (s lidmi, úřady..), na straně druhé budeme mít za rozhodování odpovědnost"..

Diskuze

Průměrné hodnocení: 100%

Muži: 100% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 100% | Běžec: 0% | Cyklista: 100% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

pavel | | Muž | Chodec

Rád bych upozornil, že zde zmiňované vyjádření pana Mgr.Fišera zas žádná senzace není. Již v době, kdy se teprve vyhlášení CHKO připravovalo a zvažovaly se různé možnosti ochrany přírody a krajiny v Brdech, bylo nejednou odkazováno na příslušnou legislativu, z níž je zřejmé, že garantovat nezastavitelnost Brd pouze vyhlášením CHKO možné není. Ostatně CHKO je institut zřizovaný k ochraně přírody a nikoli k tomu, aby bránil výstavbě. Od toho tu jsou jiné nástroje (a troufám si říci, že jsou víc než dostatečné). I orgány ochrany přírody se samozřejmě závazně vyjadřují k záměrům, které mohou ovlivnit předměty ochrany (mimochodem - nejde "pouze" o první a druhé zóny, ale může se jednat o jakoukoli lokalitu na chráněném území). Zamezit výstavbě však může komplex řady opatření a okolností, z nichž jen některé mají legislativní povahu (např. CHOPAV, ZoPK, ÚPD), jiné ovšem vytvářejí rámec, v němž lze určité záměry realizovat jen s krajní otížností (např. ODOS, opět ZoPK, vlastnické vztahy apod.) a jiné mají povahu čistě praktickou a ekonomickou - např. zasíťování, komunikace, ale především pyrotechnická zátěž, která i po přiměřeně provedené asanaci stejně v celém území bývalého újezdu tak jako tak zůstane a její nutné hloubkové odstranění z nějaké lokality by znamenalo pro případného stavebníka naprosto neúnosné náklady. Nic není a nefunguje absolutně a nelze tedy na 100% vyloučit, že žádná stavba v Brdech nikdy nevznikne. Ale troufám si tvrdit, že je prakticky vyloučeno to, čeho se mnozí obávají a čím někteří doslova straší - výstavba, která by poškodila nebo dokonce zničila krajinný ráz Brd, charakterizovaný rozsáhlým zalesněným, nezastavěným a neobydleným územím.

Honza Vašíček | | Muž | Cyklista

Jak to z článku chápu, bude se muset správa CHKO s p. Fišerem jako vedoucím pod to vždy podepsat? Děkuju za upřesnění.

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
Brdská květena: dřípatka horská - 100%

27|5|2022 Mgr. Ing. Karel Hron: Dřípatka také roste, a to relativně dost hojně v povodí Třebonínského potoka na Českobudějovicku, před..

přečíst >>

Lednová hádanka: uhodnete? - 60%

27|5|2022 pavel: hájenka carvánka

přečíst >>

Orlov, parkoviště (točna autobusu, turistické rozcestí) - 50%

27|5|2022 David: O víkendu se nesmí parkovat, pokuta 300,-

přečíst >>

19. ročník výstupu na PRAŽÁK již tuto sobotu! - 80%

27|5|2022 Kathcule: Tak nakonec i se sněhem, pěkně to je ????????

přečíst >>

Šachta č. 4, Lešetice - Uranové doly Příbram - 100%

27|5|2022 Jan: Som sa tam v roku 1958 až 1959 rekreoval

přečíst >>