Inzerce

Nájezdy aut do CHKO Brdy začínají být již normálem..

7|9|2020 - Redakce ObjevBrdy.cz

Jedním slovem katastrofa. Zdá se, že CHKO Brdy naplno ovládli motoristé, kteří si ze zákazů vjezdu, porušení zákona a vlastně i hrozících pokut nedělají žádné těžké hlavy. Přišla nová doba: ignorantská.


Nájezdy aut do CHKO Brdy začínají být již normálem..

Problémy nabyly již takových obludných rozměrů, že již naplno ovládají sociální sítě.

Každý, kdo dodržuje zákony a parkuje správně před CHKO Brdy je již "za blba". Zcela "normální" je již dojet si autem v podstatě po Brdech kamkoliv, problémem již totiž nebylo vidět auta bez povolenek například až na nejkouzelnější Carvánce pod nejvyšším Tokem (865 m).

Tvrdou srážkou s realitou "potírání zločinu"se naskýtají (pro porovnání) dvě pro Policii ne příliš pozitivně vyznívající epizody, které se také v nedávné minulosti odehrály v Brdech.
Jen pro osvěžení paměti: 

1) Kterak si Policie ČR počíhala na cyklisty, jedoucí z brdského Nepálu:

http://www.objevbrdy.cz/stala-se-cyklostezka-nepomuk-laz-novodobou-pasti-na-cyklisty.html

2) Kterak policejní dron "ulovil" dva mírumilovné studentské páry, které chtěly v Brdech pouze přenocovat a celá kauza skončila ve správním řízení, přičemž zaměstnala minimálně tři policejní jednotky a čtvrere státní úřady. 

http://www.objevbrdy.cz/nedavnemu-policejnimu-prehmatu-v-brdech-se-venuji-i-lidovky-cz.html

 

Proč to všechno?

Oba excesy navozují oprávněný dojem, že i při "potírání zločinu" v podstatě existují (jako v běžném životě) dvě cesty: ty snazší (které nic neřeší a ve výsledku jsou na nic) a ty výrazně těžší (které dokáží efektivně zamezit problémům, a výrazně zlepšují následnou statistiku ve prospěch dobra). Nechť si každý čtenář udělá úsudek sám, kam níže zmíněné úřady patří. 

Obě kauzy však dokazují, že všichni, jež mají území ze zákona kontrolovat (Správa CHKO Brdy, Vojenské lesy a statky ČR, Policie ČR, etc.) nemají a vlastně ani nikdy neměli žádné systémové řešení, byť se problém objevuje neustále dokola a bohužel v čím dál větší míře.  

Osobně predikujeme, že se "zásadně dít" začne něco až ve chvíli, kdy někdo zemře. Dítě? Mladistvý? Dospělý? Faktem zůstane, že lze doložit, že tato situace byla tristní před tím a nic (případně příliš mnoho) se nedělo. Ostatně tak tomu bývá i v jiných případech - proto toto datum je jistě důležité: 7.9.2020. 

Naprosto běžný stav: téměř na každé lesní křižovatce v CHKO Brdy zaparkovaný motorový  automobil. Bez povolenky, samozřejmě. Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

Kde není vůle, není ani cesta, praví klasik.

A co na to právo? Obecně by mohl zaznít zajímavý argument, že pokud současný stav zúčastněným orgánům nevadí, tento stav ani nijak nerozporují (přičemž by měly) mohla by se silnice spojující středočeský Zaječov s Obecnicí u Příbrami stát zcela regulérní, již povolenou, středočeskou komunikací. Proč se "prát" s něčím, na co nemají úřady ani chuť ani vlastně síly.

Ve výsledku by to mělo by dvojí efekt:

a) lidé ze Zaječova by nemuseli objíždět celé Brdy hlavně cestou k lékaři (jak nám psali, děkujeme)
b) Policie ČR by si ušetřila práci (nerozdávala by tu a tam pokuty za neoprávněný vjezd, ale občas by si tam postavila radar na trojnožce - možná by to vyneslo nakonec i více peněz za méně času a úsilí, kdo by to nebral?).

 

Problém? Mimo jiné "kvalitně" vymyšlené a nové cykloznačení. 

V minulosti si příliš řidičů do Brd netrouflo: absence jakéhokoliv značení řidiče spíše odrazovala a tak bylo pravděpodobnější potkat tzv. bludičky (co si kvůli koloně nebo nehodě někde jinde chtěli usnadnit cestu bez čekání). Ti však v Brdech povětšinou ztratili orientaci a spíše si nakonec výrazně přitížili.

S výstavbou nového cykloznačení (08/2020) však Brdy dostaly ve velkém to, co již nyní škodí. Řidiči se díky cykloznačení perfektně orientují. Co si budeme nalhávat, skoro to navozuje dojem, že nejde o cykloznačení, ale spíše o ukázkové dopravní značení pro motoristy, byť v jiném hávu. 

Cykloznačení by mělo vést k zajímavým místním cílům, tedy pro to, proč do Brd na kole jedeme a pro co je chceme poznat. Bohužel, na každém cyklorozcestníku tu najdeme perfektně označené obce: například Obecnice - doprava, Zaječov - doleva, Skořice - rovně, Příbram také rovně i s přesnými kilometry. Prostě to, co ocení zejména řidič, nikoliv cyklista - tomu naopak zakázaná doprava vadí. 

Pro řidiče motorových aut v Brdech? Nově vybudované cykloznačení plně postačuje.
Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

Nu, zbývá zjistit, komu konkrétně se tenhle "skvělý" nápad urodil v hlavě?
A jestli by nestálo za to, toto nové značení (holt výdaje navíc za vlastní hloupost) přeznačit, aby cykloznačení směřovalo skutečně cyklisty po místních cílech a nikoliv řidiče osobních, na území CHKO zakázaných aut? 

Sami si odpovězte. 

(pep)

Diskuze

Průměrné hodnocení: 86%

Muži: 86% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 95% | Běžec: 0% | Cyklista: 20% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Karel Urban | | Muž | Chodec

Normální klasika - začaly růst houby. Prostě, divoký prase a houbaře nic nezastaví. Uvidíme, jak bude reagovat policie, která moc dobře ví, ve kterých obdobích je v Brdech největší problém s nepovolenými vjezdy a kdy by měla být nejvíc aktivní. VlS nemá žádnou kompetenci kontrolovat jak jedoucí, tak parkující automobily, parkující automobily mohou kontrolovat a nechat prověřit, případně projednávat přestupky zaměstnanci AOPK nebo stráž přírody. Ta ovšem funguje ve velmi malém počtu a výhradně ve formě ozdoby zadní části těla vedoucího oddělení AOPK v Brdech. Značení pro cyklisty ve smyslu návodu pro automobily je nesmysl, v momentě, kdy začnou růst houby, začnou neskutečné nájezdy auto houbařů do Brd, kteří se snaží dostat co nejblíže zaručeným flekům. Opakuje se to každý rok pořád dokola a bude hůř.

pavel | | Muž | Chodec

Projekt cyklotras musí respektovat stanovenou metodiku jejich značení a tu v tomto případě také respektuje. Tenhle článek mi přijde trochu jako výstřel do tmy. Chceme lepší orientaci v Brdech - a vyznačenými cyklotrasami se skutečně zlepšila - a to dost podstatně. Brdy jsou ovšem územím se zákazem vjezdu motorových vozidel. V zásadě je to jediná naše CHKO takto důsledně "ošetřená". Hlavně díky tomu, že jsou prakticky zcela bez osídlení (obec Míšov a osady Teslíny, Chynín, Planiny v tomto smyslu jsou irelevantní). Je tedy přirozeně možné (technicky) i tato vjezdová omezení zabezpečit (např. funkčními závorami) a PČR by měla podstatně snazší pozici. V praxi však narážíme na dva dost podstatné problémy: 1) Brdy jsou (a vždy byly) mj. významnou dopravní bariérou a současná společnost, zvyklá na snadnou dostupnost jakéhokoli místa individuální automobilovou dopravou s tím má zásadní problém, zvlášť, když neexistuje adekvátní alternativa ve veřejné hromadné dopravě. Požadavek na zprůjezdnění komunikací Obecnice - Zaječov a Neřežín je tedy sice nikoli příliš šťastným, ale je legitimní přinejmenším pro místní frekvenci. 2) Zvýšenou těžbu v Brdech (dnes také už částečně postižených kůrovcovou kalamitou), spojenou v současnosti s odvozem vytěžené suroviny velkými nákladními vozidly vlastněnými nasmlouvanými "cizími" firmami, by komunikace uzavřené závorami značně komplikovaly. Není sice nemožné ty komunikace takto uzavírat, ale v praxi to zřejmě neobstojí (s ohledem na časové i personální zajištění obsluhou) nebo finančními a materiálními náklady na dálkový (automatický) provoz závor. A tak nezbývá, než se spoléhat na uvědomělost návštěvníků i obyvatel sousedních obcí. Ta se zatím nejeví jako právě ideální - zvlášť v období zvýšené návštěvnosti pohoří, související s houbařskou sezónou. Nejde tu zpravidla o jinak běžné a vcelku již osvícené návštěvníky Brd - turisty, cyklisty a milovníky přírody, ale spíš o jinou skupinu uživatelů. Ta naštěstí se v Brdech vyskytuje vždy jen po relativně krátký čas. Přidělává ovšem hodně práce hrstce policistů, kteří při nejlepší vůli nemohou být všude. Rád zpravidla zmiňuji nutnost systémových a komplexních řešení a je to samozřejmě i tento případ. Nicméně se obávám, že množství subjektů, zainteresovaných do problému je natolik velké a různorodé, že činí ono systémové řešení v dohledné době velmi iluzorním.

Redakce OB | | Muž

Pro Pavla: nerozporujeme metodiku značení, ale obsah. Ten by se měl upravit tak, aby směřoval k cílům, díky kterým jsou Brdy zajímavé. Ukazatel směru pro města a obce není šťastné řešení a praxe ukázala, že jde o ideální vodítko nezodpovědným řidičům. Uvedeme příklad: na rozcestníku (viz foto uvnitř článku) by mohlo být (shora): Bor, Zámeček Tři Trubky Pilská nádrž, Tok (vrchol) Pilská studánka, Zavírka (bývalé hradiště) Směřujeme cyklisty k zajímavým místům v Brdech, nesměřujeme automobilovou dopravu..

Taky Pavel | | Muž | Cyklista

Tady musím souhlasit s Pavlem i Karlem. Já, jako cyklista, chápu velmi dobře logiku tohoto značení. Nahoře je dálkový cíl ( jako na dálnici třeba Brno už na výjezdu z Prahy) a tak mám představu o směru kterým jedu. A jako druhý je uveden bližší cíl, nebo možná odbočka. Kdybych měl uvedeny jen blízké cíle uvnitř Brd, byla by pro mně orientace daleko horší. Zajímavá místa v okolí trasy si najdu sám, nebo podle turistických ukazatelů. Hodně cyklistů také nekončí svou cestu tam, kde začínali a tak jsou pro ně dálkové cíle důležité. V dnešní době chytrých telefonů a GPS navigací v mobilech je až úsměvné, že by se změnou značení a ,,zamlčením,, cílů na druhé straně Brd nechali dezorientovat řidiči aut.

Karel | | Muž

K tomu značení: je to takto označené dobře, tedy i pro neznalé Brd. Těžko někomu něco řekne například „Tři trubky", když podstatnější pro orientaci názvy obcí i s kilometráží. Řada návštěvníků je z jiných měst a mají zaparkovaná auta na cykloturistiku v okolních obcích nebo penzionech a sotva se budou orientovat podle „Tří trubek". Včetně tak pro místní, kteří vědí přešvihnou čas a vzdálenost, tak se můžou snadno orientovat kde jsou a případně sjet na cestu. Mimo to, je tohle značení standardem v celé ČR. Talže souhlas s Pavlem.

Petr | | Muž | Chodec

V dlouhodobé perspektivě je udržení trvalého zákazu vjezdu a průjezdu přes Brdy neudržitelné. Již dnes by se odpovědní měli zabývat, například zlepšením, dnes průjezdných, ale bohužel ne tak přívětivých (jak pro přírodu, tak pro uživatele) silnic, nahrazující průjezd přímo přes Brdy. Jedná se o silnice I/19, I/18 a II/118. Pokud se nenabídne rozumná alternativa, bude neustávat tlak, například na zprůjezdnění mezi Obecnicí a Strašicemi. To k otázce porušování zákazu při průjezdu CHKO. Otázka vjezdu je pak i otázkou vstřícnosti k návštěvníkům, kteří nemohou, nebo nechtějí sportovat, ale chtějí CHKO navštívit. Tady se pak naskýtá otázka podobného principu, jako Zelené autobusy na Šumavě, nebo použití elektro vozítek a rikš. Bohužel je to stále citlivé téma, které se však stále bude víc a víc připomínat, v podobě neukázněných návštěvníků.

pavel | | Muž | Chodec

Ad Petr: Na zvážení možnosti "zelených" mikrobusů jsme upozorňovali už někdy po r. 2006, kdy byly Brdy "vojenské" a MO se zaklínalo, že vždy takové taky zůstanou. Měli nás za blázny. Opět jsme to navrhovali po roce 2011, kdy už MO oznámilo záměr újezd zrušit. To nás pro změnu považovali za barbary. Jenže zprůjezdnění Brd po jedné nebo dvou trasách výhradně veřejnou hromadnou dopravou je jediná solidní a relativně ekologická varianta řešení - jak pro fyzicky méně zdatné nebo handicapované návštěvníky, tak i pro místní.

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
TRASA L1: Z Lázu až k Lázské nádrži (hráz) - 53%

18|7|2024 Jan: Po nalezení této trasy vhodné pro kočárky jsme se s rodinou a malým miminkem nadšeně vydali po lesní..

přečíst >>

Informační centrum Příbram - 60%

18|7|2024 Havlíček: Absolutní nedostatek laviček!

přečíst >>

V Brdech naplno začíná houbařská sezóna, pozor na pokuty za nelegální vjezd! - 100%

18|7|2024 Karel Urban: Dopravu v Brdech lze rozdělit na období, kdy rostou houby a kdy nerostou houby. První případ pohoda,..

přečíst >>

Aktuální počasí houbám v Brdech zatím stále bohužel nepřeje.. - 40%

18|7|2024 Mgr. Ing. Karel Hron: K vjezdu do CHKO bych si jen stručně dovolil jednu připomínku. Vojáci ve své době dávali časově omezenou..

přečíst >>