Inzerce

Na Slaninské cestě pod Pilskou byly nově vysázeny mladé buky..

3|12|2016 - Redakce ObjevBrdy.cz

Většinu lesního porostu v Brdech tvoří monokultury smrku, navíc ještě stejnověkého.
Smrk je však jednou z dřevin, která nejméně odolává nejrůznějším kalamitám, vyvolanými klimatickými výkyvy i momentálními extrémními výkyvy počasí, na druhou stranu má dobré produkční vlastnosti – rychle roste a celkem snadno se pěstuje v lesních školkách..


Na Slaninské cestě pod Pilskou byly nově vysázeny mladé buky..

Smrkové monokultury jsou také málo odolné vůči průmyslovým emisím, což ve 2. polovině 20. stol. vedlo k rozsáhlému poškozování až odumírání druhotně založených horských lesů.

Novým zájmem hospodaření v CHKO Brdy je nově vytvořit mnohem stabilnější lesní ekosystém.
Mezi nová opatření tak patří zejména změna dosavadního, převládajícího myšlení: na místo opětovného vysazování nevhodných smrkových monokultur začít zásadní přechod na smíšený různověký a různorodý les, který má i mnohem větší schopnosti např. zadržovat vodu a vlhkost.

Foto: Redakce ObjevBrdy.cz, 11/2016

Tento různověký a různorodý les se také mnohem lépe vyrovnává s kalamitami vyvolanými klimatickými výkyvy i momentálními extrémními výkyvy počasí.
S tím souvisí i přechod od holosečného k podrostnímu až výběrnému způsobu hospodaření, kde probíhá přirozená obnova lesa se zachováním různě starých stromů a tím v podstatě není třeba budovat a udržovat lesní meliorace.

Starší stromy podrží svými kořeny vodu níže a tím umožní mladým semenáčkům odrůst.
Jedná se o však o postupy, které jsou v porovnání s původní smrkovou výsadbou mnohem náročnější na práci lesníků.
První čtyři buky byly vysazeny v listopadu r. 2016 pod Pilskou nádrží (Slaninská cesta).

(pep)

 

Aktualizace: na počátku prosince 2016 vysázeny další aleje mladých buků podél Prokopské cesty (nad hájenkou U Prokopa) a dále podél Slaninské cesty (hned za rozcestím Pila)..

 

Diskuze

Průměrné hodnocení: 0%

Muži: 0% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 0% | Běžec: 0% | Cyklista: 0% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Článek zatím nikdo nehodnotil

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
V Brdech naplno začíná houbařská sezóna, pozor na pokuty za nelegální vjezd! - 100%

18|5|2024 Karel Urban: Dopravu v Brdech lze rozdělit na období, kdy rostou houby a kdy nerostou houby. První případ pohoda,..

přečíst >>

Aktuální počasí houbám v Brdech zatím stále bohužel nepřeje.. - 40%

18|5|2024 Mgr. Ing. Karel Hron: K vjezdu do CHKO bych si jen stručně dovolil jednu připomínku. Vojáci ve své době dávali časově omezenou..

přečíst >>

Challenge 2021 pro vás: zdolej svůj brdský Everest (8.848 m)! - 98%

18|5|2024 Martina Koubová: dobrý den dneska jsem vybrala tento článek

přečíst >>