Inzerce

Lanový park v Kozičíně: jen laciné, krátkodobé, předvolební šméčko..

10|9|2021 - Petr Piskač, MBA

* Volební rok je tady. Poznáte jej hlavně podle toho, že se ve vašem okolí urputně pracuje. * Po třech letech ignorace se politici předbíhají, jak nám náhle "vylepší" život. * Opravdu to dělají pro nás? * Opravdu to tak chceme?


Lanový park v Kozičíně: jen laciné, krátkodobé, předvolební šméčko..

Volební rok se pozná snadno: naprosto všude rozkopané silnice, dálnice, ulice v městech. 

Dojet kamkoliv, včetně desítek kilometrů mnohdy kvůli objížďkám vyžaduje silné nervy. Co na tom, že se nic pořádně neplánuje a nekoordinuje, ale hrne se to rychle pod tlakem, neboť čas plyne a volby se blíží. Co se tři předchozí roky zcela ignorovalo, se musí za tento rok stihnout. Nejlépe vše a něco navíc. 

Každý z politiků se předhání doslova na poslední chvíli, jak pro nás (své voliče) zařídil to, či ono.
Takže jsou ulice a místa v Podbrdí mnohdy neprůjezdná nebo obtížně průjezdná. Nikde často žádná včasná informace předem, nikde žádná diskuse, jestli to či ono, jako budoucí záměr někdo vlastně chce či nechce. Vlastník se zkrátká chová jako pán. Něco ve smyslu: Já vlastním a Já rozhoduji a vy ostatní mi vlezte třeba na záda. Demokracie jako víno.

Nejinak je tomu i v podbrdském Kozičíně. 
Když přibyla dřevěná, vyřezávaná socha Koziček na okraji parkoviště U Vodárny, kvitovali jsme to s povděkem. Vskutku podařené dílo učitelů příbramské Waldorfské školy (smekáme, nádherné). Stejně tak dřevěný přístřešek při nepřízni počasí. Povedené, hezké a plně funkční. Tím to hezké však končí.

Obrázek: Kozičky v Kozičíně. Povedené a ohleduplné, tleskáme. Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

Další dílo příbramského starosty Mgr. Jana Konvalinky (ANO), umístěného na okraji CHKO Brdy však už hezké není. Je to takové to laciné, krátkodobé, předvolební ANO šméčko. Jak vlastně nazvat lacinou "stavbu" (a ona to stavba podle stavebního zákona skutečně je) prezentovanou jako lanový park pro děti od 3 let, umístěnou přímo do lesa, aniž by někdo řešil, jestli se to na tomto místě vlastně hodí a jak je provozováno či vlastně neprovozováno?

Pozorný čtenář nyní jistě řeší, co vlastně na takové stavbě vadí? Tak alespoň bodově, pro zamyšlení: 


1) je to stavba a na elektronické nástěnce MěÚ Příbram marně hledáme, zda proběhlo jakékoliv Stavební řízení. Tedy veřejně se ptáme, proběhlo či neproběhlo? Někdo přišel, postavil a bylo to? Jak jednoduché, přitom když si chcete postavit pergolu na zahradě, čeká vás martyrium na 5 měsíců a spousta projektové dokumentace a schvalování úřady.. Vyjadřovali se dotčení vlastníci sousedních pozemků? Zdá se, že tady šlo vše až příliš hladce. 

2) Chtěli to vlastně obyvatelé Kozičína? Bavili se s nimi někdo o tom? 
Podle našich dotazů nám oslovení místní odpověděli, že o záměru nevěděli a nemohli se k němu ani vyjádřit. Už takto o některých víkendech je parkoviště mnohdy zcela přeplněné a provoz dávno není plynulý.

3) Na místě jsme s dětmi byli. Děti byly z nového nadšené, ale neohraničená lesní plocha, s naházenou dřevěnou drtí působí velmi lacině a kátkodobě. Lanové překážky certifikované jako lanový park pro děti jsou OK, ale v Brdech panují horské klimatické podmínky, jak bude "hřiště" vypadat za 3 roky? 

Lanový park pro děti v podbrdském Kozičíně. Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

Je dosti pravděpodobné, že revizní kontrola odhalí překážky v tak špatném stavu, že se park buď zcela uzavře a nebo budou třeba další masivní investice, aby bylo udržováno jakž takž při životě. 
Na webových stránkách, provozovaných městem Příbram se tvrdí: "Herní prostor je certifikovaný jako lanový park a podle normy vyžaduje dohled rodičů nad malými lezci. Sloužit má dětem od tří let. Lesní hřiště je navrženo jako bezobslužné, s celoročním využitím podle počasí."

 

Obrázek: popis funkce lanového parku na městském webu (10.9.2021). Reprofoto: redakce ObjevBrdy.cz

 

4) Hovořili jsme s několika povozovateli Lanových parků, kteří nám potvrdili, že starost o park je třeba téměř denní, včetně základní údržby a pravidelných investic do oprav a zabezpečení. 
Kdo se o Lanový park tedy konkrétně stará? Kdo konkrétně za stav překážek a jejich bezpečnost zodpovídá?
Na místě je Provozní řád s vágním označením, že se o lanový park starají Technické služby města Příbrami, p.o., ale kde je IČO, zodpovědná osoba? Vymanit se ze zodpovědnosti tím, že "pohyb je na vlastní nebezpečí" je liché. Je třeba právně rozlišovat úraz vlastním zaviněním (udělal jsme nějakou vlastní chybu) a zaviněním ze strany zanedbání provozovatele: například nedostatečnou údržbou nebo zanedbáním oprav (firma, která Lanový park postavila jistě předala provozovateli Návod k údržbě, pokyny k provozování s povinností vést tzv. Provozní deník). 

V jakýchkoliv provozovaných lanových parcích v ČR s obsluhou mají děti při zdolávání překážek na hlavě ochrannou přilbu. Zde ji nemusí mít? 

 

Obrázek: Zjednodušený provozní řád. Foto: redakce ObjevBrdy.cz

 

A tak bychom mohli pokračovat. Nechceme. 

Jen vlastně vysvětlujeme, že postavit si lanový park jako pozlátko před volbami je krásná věc. Tedy to A. 
Je ale schopen ten, jehož "nápad" se v hlavě zrodil, odpovědět i na výše uvedené body? Tedy to B, týkající se zodpovědnosti za provoz, údržbu, další investice, atd. Zkrátka jasný plán, že na toto máme a postavili jsme věc nikoliv na rok či na dva, ale na déle, aby to nebyly vyhozené, ale řádně investované peníze? 

Do té doby to bude jen laciné, předvolební ANO šméčko. 

Kdo ale vlastně nejvíce utrpí je ten brdský les. Vybudoval se jakýsi první lunapark, jenž bude do 3 měsíců "olemovaný" papírovými kapesníčky s močí, exkrementy, dětskými plenami, vlhčenými ubrousky, etc. Vskutku krásné místo pro děti. 

No, pane starosto, to se vám vážně "povedlo"! 
Stav parku budeme pozorně sledovat. 


* AKTUALIZACE 20.9.2021 

na základě proběhlé osobní schůzky v místě stavby doplňujeme důležité informace, vzešlé z osobní schůzky se starostou Příbrami, Mgr. Konvalinkou. Tyto informace zazněly v ústní podobě při vysvětlování okolností výstavby. Pomineme úvod, že prý tu jde o nějakou politiku (nejde). 

* stavba jako taková: z pohledu starosty se jedná o obyčejné hřiště, nikoliv o lanový park, na které se nevztahuje Stavební zákon. Toto slovíčkaření je ale velice diskutabilní už z pohledu dvojího řízení, definovaného Stavebním zákonem: umístění stavby a Stavebního povolení. Protože to údajně "není stavba" vychází se z jednoduché rovnice: není stavba = není povolení = nejsou ani žádní účastníci řízení (místní obyvatelé).

 Tedy volně přeloženo: kdokoliv může vybudovat pod vašimi okny hřiště, ke ktrému se nebudete moc vyjádřit, jestli jej vlastně chcete / nechcete, a musíte jej zkrátka strpět (anebo se dožadovat nápravy výhradně soudní cestou).

Někteří obyvatelé však sdělují, že záměr vybudovat "hřiště" se nijak v obci veřejně nekomunikoval, natož aby se mohli jakkoliv vyjádřit k jeho umístění, případně ke vzhledu a následně i parkování v obci. 

* Prohlášení o shodě tohoto Kozičínského "hřiště" dle ČSN EN 15567 (viz níže) - je norma, která upravuje "Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky" - tedy obecně žádné "hřiště". Nu, ale to si musí čtenář už přebrat sám.

* vzdálenosti od pevných překážek: protože je to "hřiště" a nikoliv prý Lanový park, neplatí zde ustanovení z norem ohledně nebezpečí z blízkých pevných překážek a povinných odstupů, aby se zabránilo vzniku úrazu.
Čas a případné spory ukáží, kde leží skutečná pravda. 

* ohraničení "hřiště": co čert nechtěl, přiběhl pes a vykonal potřebu, aniž by pána jakkoliv poslechl s výmluvou, "kde vlastně začíná a končí hřiště". Zde pan starosta uznal, že toto zůstalo zcela nedomyšleno (novým návrhem je nízká dřevěná palisáda, která prostor jasně ohraničí / oddělí, aby bylo ecxaktně definováno, co je "hřiště".

* dětské přilby: město disponuje vyjádřením firmy, jež "hřiště" stavěla, a která sděluje, že na "hřišti" není třeba jakýchkoliv ochranných prostředků - tedy i přileb. Toto prověří až čas a případný spor, pokud dojde ke zranění dítěte. Níže najdete tzv. Prohlášení o shodě k tomtuto hřišti a normy, které se k atrakcím vztahují. 

* odpovědná osoba: p. Andrle z Technických služeb Příbram, p.o., který má všechna "hřiště" na starosti.
Telefon: 777 705 600. Pokud se vám cokoliv nebude zdát, volat ideálně toto číslo. 

 * hygiena v okolí: zástupci města teoreticky nepředpokládají, že by místo "trpělo" nevhodnými hygienickými podmínkami. Sice se zprovozní "hřiště", ale neřeší se, kam s nutnou "potřebou", když už jste tam. 
Uvidíme, jak místo bude vypadat v budoucnu. Při brdském úklidu jsou spíše negativní zkušenosti z okolí Orlovského parkoviště, kde se okolní les již stal nemile zavánějící toaletou, s bohatě rozpostřenými hygienickými potřebami.

V Orlově je mavíc ten okraj lesa větší, v Kozičíně pak prostor výrazně menší, což znamená, že někoho čeká v budoucnu úklid exkrementů se vším všudy.

Jinak schůzka byla korektní, pokud si odmyslíme úvod s jakýmsi politickým bojem / podtextem. 
Pak následovala již serióní debata. Dojem však kazilo zásadní "po", když by se mělo komunikovat vždy "před" a to hlavně s těmi obyvateli, kteří zde trvale žijí. 

Prohlášení o shodě (ve velkém rozlišení zde)

 

 (pep)

Diskuze

Průměrné hodnocení: 20%

Muži: 20% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 0% | Běžec: 0% | Cyklista: 20% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Mirek | | Muž | Cyklista

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
V Brdech naplno začíná houbařská sezóna, pozor na pokuty za nelegální vjezd! - 100%

3|12|2023 Karel Urban: Dopravu v Brdech lze rozdělit na období, kdy rostou houby a kdy nerostou houby. První případ pohoda,..

přečíst >>

Aktuální počasí houbám v Brdech zatím stále bohužel nepřeje.. - 40%

3|12|2023 Mgr. Ing. Karel Hron: K vjezdu do CHKO bych si jen stručně dovolil jednu připomínku. Vojáci ve své době dávali časově omezenou..

přečíst >>

Challenge 2021 pro vás: zdolej svůj brdský Everest (8.848 m)! - 98%

3|12|2023 Martina Koubová: dobrý den dneska jsem vybrala tento článek

přečíst >>

Poutní místo Svatá hora v Příbrami - 90%

3|12|2023 Martina Koubová : Dobrý den paní Koubová dneska jsem byla na místě Příbram

přečíst >>