Inzerce

Je 1.6.2017. V platnost vstoupila novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Týká se i CHKO Brdy..

1|6|2017 - Pavel Čámský

* Dnešním dnem přichází do Brd zásadní změna v kompetenci orgánů ochrany přírody v CHKO Brdy. * Dosavadní rozpolcenost tak padá. * Správa CHKO Brdy dostává pravomoci, současně také vysokou odpovědnost.


Je 1.6.2017. V platnost vstoupila novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Týká se i CHKO Brdy..

 

Dne 1.6.2017 vstupují v účinnost některá ustanovení novely zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), přijatá zákonem č. 123/2017 Sb. Větší část těchto ustanovení řeší problematiku národních parků a národních přírodních rezervací. Nás ovšem zajímá to, co se týká chráněných krajinných oblastí, a konkrétně CHKO Brdy.

V CHKO Brdy zatím nebyla vyhlášena žádná národní přírodní rezervace a proto ani Agentura (AOPK) nevydává podle § 78 odst.3 písm.e) cit.zákona souhlas k vyznačení cest. Podle odst. 8 uvedeného ustanovení pak Agentura zajišťuje zpracování plánu péče o CHKO.

Velmi zásadně se však mění kompetence Agentury (AOPK) v CHKO Brdy podle novely § 79 zákona. V odst.3 písm.v) dochází k velmi důležité úpravě, podle níž se stává orgánem ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) Agentura (AOPK).

Dosavadní písm. t) v příslušném ustanovení se změnilo na písm. v) které zní: (Ministerstvo životního prostředí) „vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura.“

Foto: Redakce ObjevBrdy.cz

 

To je skutečně velmi důležitá změna, která se dotýká především poměrů v CHKO Brdy (ale nejen zde). Jejím smyslem je sjednocení kompetence orgánů ochrany přírody. Dosud (až do 1.6. t.r.) je tomu tak, že Agentura (AOPK) prostřednictvím svého oddělení Správa CHKO Brdy, je orgánem ochrany přírody pouze na menší části CHKO Brdy (cca pouze na 25% jejího území – mimo bývalý vojenský újezd), kdežto na 75% území, které je současně také ODOS (z důvodu, že na něm vykonává právo hospodaření podnik VLS,s.p.), je prozatím orgánem ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí.

Agentura (a její Správa CHKO Brdy) zatím orgánem ochrany přírody na třech čtvrtinách CHKO Brdy není. To se konečně změní od prvního června, kdy se stane Agentura a její Správa CHKO Brdy takovým orgánem už na celém území CHKO. Lze si představit, že dosavadní nešťastná „dvoukolejnost“ této úpravy vyvolávala nejen určitou právní nejistotu a zmatky, ale především působila nejspíš i vážné problémy ve správě ochrany přírody v CHKO Brdy.

Můžeme nyní doufat, že tímto logickým zjednodušením získají orgány Agentury konečně prostor k tomu, aby jednotně na celém území ochranu a péči o přírodu v CHKO Brdy prosazovaly. Dochází k výraznému posílení pozice Agentury vůči většinovému vlastníku území a organizaci pověřené hospodařením a výkonem dalších majetkových práv na území zrušeného vojenského újezdu.

Rádi bychom však také připomněli, že ani Agentura (a její Správa CHKO) není všemocná a odpovědnost nese pouze za ochranu přírody na svěřeném území a její prosazování. Nikoli za všechno, co se na území CHKO Brdy děje. Taková odpovědnost náleží podle povahy problému také dalším subjektům – zejména vlastníkům pozemků a těm, které pověřili výkonem vlastnických práv, obcím, které spravují katastry na území CHKO a např. i Policii ČR, která dohlíží na dodržování pořádku a bezpečnosti v CHKO.

 

Pavel Čámský pro ObjevBrdy.cz

Diskuze

Průměrné hodnocení: 0%

Muži: 0% | Ženy: 0% | Rodiče: 0% | Chodec: 0% | Běžec: 0% | Cyklista: 0% | In-linista: 0% | Lezec: 0% | Běžkař: 0%

Líbil se Vám tento článek? Rádi byste něco doplnili?

Článek zatím nikdo nehodnotil

Vyhledávač tras
Počasí v brdech
20.3
Předpověď počasí - ikonka
Úterý
-1°
21.3
Předpověď počasí - ikonka
Středa
-2°
22.3
Předpověď počasí - ikonka
Čtvrtek
23.3
Předpověď počasí - ikonka
Pátek
Anketa
Mrzí vás, že Středočeský kraj tak málo propaguje CHKO Brdy? Ano, mrzí mne to. 50% Je mi to jedno 20% Ne, nemrzí. 30%
Nejnovější hodnocení
Nejnovější hodnocení
Jak vidí vybraní starostové podbrdských obcí rozvoj turistického ruchu v CHKO Brdy? - 100%

20|3|2018 Martina: Pro Brdy je nejvyssi cas. Skarohlidi, kteri nepreji se zahubi sami. Vydrzte! ******

přečíst >>

Středočeská centrála cestovního ruchu: chybu jsme opravili, článek doplnili. Starostové vybraných brdských obcí navíc přidali svůj názor. - 100%

20|3|2018 Marie: děkujeme dobré zprávy pro zapomenutý region Příbramsko Brdy-díky za vaše úsilí a snahu pomoci náš region..

přečíst >>

TRASA L8: K Poustevníkovi kolem tří studánek - 100%

20|3|2018 Marie: Rádi sem nakukujeme, i když výlety si plánujeme sami. Jako důchodci kolobkáři tu nemáme kategorii..

přečíst >>